KPSS Forum Sitesi Kayıt Olun!

Aklınızdaki soruları cevaplamak için lütfen sitemize üye olunuz!
KPSS Türkçe Forum Sitesi, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) bir bölümüdür. Bu bölümde, sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf bilgisi, sözel mantık ve dilbilgisi gibi konulardan sorular sorulur. KPSS Türkçe sınavı, her yıl lisans ve ön lisans mezunları için ayrı ayrı uygulanır.

Sözcükte Anlam

Sözcükte anlam, bir kelimenin taşıdığı anlamdır. Sözcükler, gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam olmak üzere dört ana anlam özelliğine göre sınıflandırılır.
Konular
20
Mesajlar
20
Konular
20
Mesajlar
20

Cümlede Anlam

Cümlede anlam, bir cümlenin ifade ettiği anlamdır. Cümleler, tek bir sözcükten oluşabileceği gibi, birden fazla sözcükten de oluşabilir. Cümlede anlam, sözcüklerin anlamları, cümlenin yapısı ve cümlenin içinde bulunduğu bağlamdan etkilenir.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Paragrafta Anlam

Paragrafta anlam, bir paragrafın ifade ettiği anlamdır. Paragraflar, birbirine bağlı cümlelerden oluşur. Paragrafın anlamı, cümlelerin anlamlarının bir araya gelmesiyle oluşur.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri, yazıda okunuş, anlam ve vurgulama gibi amaçlar için kullanılan işaretlerdir. Noktalama işaretleri, yazının anlaşılır ve akıcı olmasını sağlar.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Yapı Bilgisi

Yapı bilgisi, sözcüklerin ve cümlelerin yapılarını inceleyen bir dil bilgisi alanıdır. Yapı bilgisi, sözcüklerin kök, gövde ve eklerden nasıl oluştuğunu, cümlelerin özne, yüklem, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci gibi ögelerden nasıl oluştuğunu inceler.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Ses Bilgisi

Ses bilgisi, dildeki seslerin özelliklerini ve bu seslerin birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir dil bilgisi alanıdır. Ses bilgisi, Türkçedeki sesleri, seslerin oluşumlarını, seslerin özelliklerini, seslerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve ses olaylarını inceler.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Sözcük Bilgisi

Sözcük bilgisi, dildeki sözcüklerin yapılarını, anlamlarını ve kullanımlarını inceleyen bir dil bilgisi alanıdır. Sözcük bilgisi, sözcüklerin kök, gövde, ek, anlam, görev ve kullanımlarını inceler.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Cümle Bilgisi

Cümle bilgisi, dildeki cümlelerin yapılarını, anlamlarını ve kullanımlarını inceleyen bir dil bilgisi alanıdır. Cümle bilgisi, cümlelerin öğelerini, cümle türlerini, cümlenin anlamını ve cümlenin kullanımlarını inceler.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Yazım Kuralları

Yazım Kuralları, Türkçede sözcüklerin, cümlelerin ve metinlerin yazılış biçimini belirleyen kurallardır. Yazım kuralları, Türkçenin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması için gereklidir.
Konular
3
Mesajlar
3
Konular
3
Mesajlar
3

Anlatım Bozuklukları

Anlatım bozuklukları, bir metnin anlamını ve akıcılığını bozan hatalardır. Anlatım bozuklukları, dil bilgisi kurallarının yanlış kullanılmasından, sözcüklerin yanlış seçilmesinden veya cümlelerin yanlış kurulmasından kaynaklanabilir.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok

Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

Sözel mantık, bir metnin veya konuşmanın anlamını ve amacını anlamaya yardımcı olan bir düşünme şeklidir. Akıl yürütme ise, bir sonuca varmak için mantıksal olarak birbirine bağlı düşünceleri kullanma sürecidir.
Konular
0
Mesajlar
0
Konular
0
Mesajlar
0
Yok
Bu forumda hiç konu bulunmamaktadır.
Üst